Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Inauguracja roku akademickiego 2015/16 w Strzelcach

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Strzelcach Krajeńskich.

 

Chwila przed rozpoczęciem uroczystości.

„Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru – Cantus Decu – rozpoczęło uroczystość inauguracji kolejnego roku akademickiego w filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelcach Krajeńskich.
Chór Cantus Decu pod batuta Tomasza Cichockiego.
Zapatrzeni, zasłuchani
Uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelcach Krajeńskich odbyła się w dniu 29. października 2015 roku. W uroczystości brało udział ok. siedemdziesięciu słuchaczy. Wśród nich nie zabrakło osób uczęszczających na zajęcia od początku istnienia UTW.
Prezes UTW w strzelcach Krajeńskich – Irena Rogulska wita gości i słuchaczy.
Po hymnie „Radujmy się więc” pani prezes UTW w Strzelcach Krajeńskich – Irena Regulska powitała przybyłych na uroczystość gości:
burmistrza miasta pana Mateusza Federa, starostę Strzelecko Drezdeneckiego
– Edwarda Tyranowicza, wicestarostę – Bogusława Kierusa, prezesa UTW
z Gorzowa Wlkp. –Czesława Gandę, oraz honorowego prezesa UTW z Gorzowa Wlkp – Edwarda Korbana.
Pani Regulska powiedziała – Jest mi niezmiernie miło, że spotykamy się na rozpoczęciu roku akademickiego . Ta inicjatywa, która zrodziła się w naszych umysłach, powiodła się przede wszystkim dzięki Państwu.
Inauguracja rozpoczęta
Ponownie na scenie zabrzmiał chór- który zaśpiewał – Ave Maria, Alleluja, Pozwól mi.
Prezentacja chóru bardzo podobała się i została nagrodzona gromkimi brawami.
Taki aplauz to tylko po występie chóru.
Burmistrz strzelec Krajeńskich –Mateusz Feder.
Następnie zabrał głos burmistrz – który zaczął wystąpienie cytatem z Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy się nie zdarza… a jednak , kilka dni temu uczestniczyłem w wyborach do zarządu UTW a dzisiaj w Inauguracji. Z przyjemnością i sympatią przybywam do ludzi doświadczonych. Pan burmistrz zadeklarował, że pod koniec roku będzie powoływał Radę Seniorów.
Na koniec wystąpienia podziękował ustępującemu zarządowi i pogratulował nowemu.
Gratulacje i kwiaty.
Od lewej starosta Strzelecko-Drezdenecki Edward Tyranowicz
Starosta powiedział m.in., że boimy się chorób i starości . Uniwersytet nasz jest antidotum na te lęki. Pomaga obywatelom naszego miasta w utrzymywaniu dobrej kondycji fizycznej i umysłowej.
Prezes UTW Gorzów Wlkp. – Czesław Ganda
Prezes UTW z Gorzowa Wlkp. – powitał serdecznie panie i panów zgromadzonych na sali. Podziękował władzom samorządowym za to, że stworzyła seniorom tak wspaniałe warunki do aktywizacji społecznej,a dyrektorowi Strzeleckiego Ośrodka Kultury Erykowi Szurko za udostępnienie bazy lokalowej Domu Kultury, pomoc merytoryczną i techniczną w działaniach sekcji i grup UTW.
Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka kultury –Eryk Szurko.
Edward Korban – poseł do Parlamentu Seniorów i prezes honorowy UTW w Gorzowie Wlkp.
Następnie głos zabrał Edward Korban – ,który został wybrany do Parlamentu Seniorów.
Pan Edward przekazał min., że Obywatelski Parlament Seniorów ma być zinstytucjonalizowanym i reprezentatywnym partnerem dla parlamentu i rządu w budowaniu polityki senioralnej.
Po wystąpieniach władz i zaproszonych gości zabrała głos pani Alicja Żołędzowska – Dzioch – była prezes UTW, podziękowała koleżankom i kolegom , władzom i dyrektorom za wieloletnie wsparcie, podziękowała grupom i sekcjom UTW.
Po uroczystych wystąpieniach pani Katarzyna Bagińska – dietetyczka kliniczna – przedstawiła prezentację multimedialna, pt.Skarbnica wiedzy o odżywianiu seniorów.
mpreza pod fachowym okiem naszych księgowych : Danusi i Eli
Czas na przerwę i rozmowy w kuluarach, kawa i wspaniałe ciasta upieczone przez studentki z UTW czekały.
Podziękowania za pracę w minionych latach.
Ustępujący zarząd UTW
Inauguracja dobiegła końca, zaproszeni goście, słuchacze rozchodzą się, wracają do swoich domów. Jednak wiedzą, że są ważnym ogniwem w tej wspaniałej społeczności jakim jest Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Jak miło popatrzeć na naszych seniorów.
Jaka gama barw i smaków, co wybrać, sernik czy szarlotkę?
Mówię pani, to ciasto było pieczone przez Ewę.
Pani prezes życzy kawę z mleczkiem czy herbatę?
Co tu wybrać?
Czas na pogawędkę.
Tekst: Krystyna Woźniak
powrót do strony głównej