Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Między nami seniorami

„Między nami seniorami”
12.10.2016

 

Grupowa sekcji plastyki otwiera wystawę

12 października 2016 roku odbyło się spotkanie wolontariuszek UTW z seniorami Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Cichońskiego. Koleżanki przygotowały wiersze tematycznie związane z bolączkami wieku emerytalnego.
Między nami seniorami.

Śpiewano piosenki, które także wiązały się z motywem przewodnim XVII Lubuskiego Tygodnia Seniora. Podczas spotkania koleżanka Wanda Marecka z sekcji plastycznej wręczyła kierownik DDP pani Ewie Promińskiej jeden ze swoich obrazów. Plastycznie spotkanie wzbogaciła wystawa prac malarkich naszych plastyków.

Pesjonariusze DDP chętnie śpiewają.
Przewodnicząca wolontariatu UTW objaśnia cel imprezy.
Rozśpiewane wolontariuszki z UTW.
Uczymy się nowej piosenki.
Wanda Marecka przekazuje swój obraz.
Wystawa obrazów sekcji plastyki UTW w DDP
Tekst: Bogumiła Gruse
Zdjęcia: Eugeniusz Jaszkul
powrót do strony głównej