Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Samorząd Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwołuje w dniu 29.04.2022 o godzinie 11.00 Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze.
Zebranie odbędzie się w Sali im. Alfreda Kielaka.

Porządek zebrania:
– Otwarcie zebrania i zapoznanie słuchaczy z propozycją porządku
– Wybór Prezydium Zebrania
– Wybór protokolanta
– Przyjęcie porządku zebrania
-Wybór komisji skrutacyjnej
– Wybór komisji uchwał i wniosków
– Przedstawienie Regulaminu Samorządu słuchaczy – Przedstawiciel Józef Wilkus
– Sprawozdanie z działalności dotychczasowego Samorządu – Przedstawi Roman Kasperski
– Wybory nowych członków samorządu
– Dyskusja
– Ogłoszenie wyników wyborów
– Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
– Zakończenie zebrania
– Poczęstunek dla uczestników zebrania na , który zaprasza ustępujący Samorząd

Dla wszystkich słuchaczy, którzy wezmą udział w zebraniu ustępujący samorząd przygotował małą niespodziankę.

Wybory delegatów na zebranie sprawozdawczo- wyborcze Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu odbędą się w sekcjach UTW. Prosimy grupowych o sporządzenie imiennych list słuchaczy i złożenie w sekretariacie w terminie do 22.04.2022.

Słuchaczy którzy pragną brać udział w Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym prosimy o zgłoszenie się do grupowego w sekcji do której słuchacz należy lub bezpośrednio w sekretariacie w terminie jak wyżej.

Za Samorząd: Roman Kasperski

 

powrót do strony głównej