Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Patroni sal wykładowych UTW Alfred Kielak

Patroni sal wykładowych UTW

 

Alfred Kielak

Gdy w 1993 roku zaczął się organizować Uniwersytet Trzeciego Wieku, Alfred Kielak zgłosił chęć nieodpłatnego prowadzenia zajęć dotyczących turystyki i poznawania świata. W siedzibie UTW odbywały się wykłady i opowieści pana Alfreda o jego wyprawach po świecie, bogato ilustrowane zdjęciami. W soboty prowadził piesze wycieczki po okolicy, na które zgłaszało się coraz więcej chętnych. W okresie wakacji słuchacze UTW zapraszani byli na dalekie wyprawy organizowane przez Alfreda Kielaka, w międzyczasie zdarzały się krótsze wycieczki po kraju lub do Berlina. Do tradycji weszło świętowanie Nowego Roku nad jeziorem w pobliżu Glisna przy ognisku i kiełbaskach, a często z kuligiem także.  Dla słuchaczy UTW Alfred Kielak miał nieustającą propozycję rozlicznych ciekawych wycieczek.

Alfred Kielak urodził się 6 października 1930 r. w Pińsku. Do Gorzowa przyjechał z rodzicami jako chłopiec, ale na tyle duży, że szybko podjął pracę w Zakładzie Energetycznym, co było podstawą do zapisania go do Klubu Pionierów. Był najmłodszym pionierem Gorzowa. Do końca życia, przez 55 lat pracował w tym Zakładzie, ale jego prawdziwe życie koncentrowało się wokół turystyki. Choć w czasach Polski Ludowej były duże ograniczenia w poznawaniu świata, Alfred Kielak zawsze sobie radził z przezwyciężaniem przepisów. Bardzo trudne było wtedy przygotowanie zagranicznej wyprawy, bo w tamtych latach nie było nie tylko internetu i telefonów komórkowych, ale nawet przyzwoitych map i przewodników. A on prowadził wyprawy po całej Europie, nawet zahaczając o Azję i Afrykę. Bardzo wielu słuchaczy UTW jest mu wdzięcznych za pokazanie świata.

Alfred Kielak pracował na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez 17 lat, do końca życia. Zmarł 5 września 2009 r., pochowany jest na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wlkp. W mowie pożegnalnej nad grobem prezes UTW Edward Korban określił go jako człowieka wielkiej wiedzy, a równocześnie największej skromności.

Na początku roku akademickiego 2009/2010 odbyła się uroczystość nadania imienia Alfreda Kielaka sali, w które prowadził wykłady. Portret patrona namalowała Halina Sobczak. Po oddaniu hołdu wieloletniemu wykładowcy, każdy słuchacz UTW włożył różę do wazonu ustawionego obok jego portretu.

Przez kilka lat Edward Korban organizował doroczne wycieczki imienia Alfreda Kielaka dla umocnienia jego pamięci.

Po śmierci ojca misję wykładów z turystyki przejęła jego córka – Maria Gonta, która wraz z mężem Bogdanem jest zapalona turystką i dokumentalistką ciekawych wiadomości o Polsce i ziemiach sąsiednich. Przez jakiś czas podtrzymywane były również sobotnie spacery wokół Gorzowa, które prowadzili państwo Więckowie, ale po ich rezygnacji nie znalazł się nowy organizator.

Tekst: Krystyna Kamińska

Zdjęcia: Archiwum UTW

powrót do strony głównej