Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Sesja naukowa w Kostrzynie

Sesja naukowa w Kostrzynie

 

cebula

Grono słuchaczy

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kostrzynie w dniu 17 marca 2017r przygotował i zrealizował przy wsparciu merytorycznym UTW w Gorzowie Wlkp.Sesję Popularno- Naukową. W Europejskim Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w Kostrzynie nad Odrą dr Mariola Radzińska mówiła o „Psychologii pozytywnej, jako źródle energii życiowej”. Z kolei dr hab. Mariusz Naczk w swoim wykładzie wyeksponował „żnaczenieaktywności ruchowej w życiu współczesnego człowieka.”

Cebulowa teoria szczęścia

wykladowca

dr Mariola Radzińska
prof. J. Czapiński wyróżnia trzy warstwy szczęścia człowieka:

  1. wola życia
  2. dobrostan subiektywny
  3. satysfakcje cząstkowe

wyklad

Prezentacja plansz pogladowych na ekranie
I. Wola życia
Główną funkcją tej warstwy jest podtrzymywanie podstawowej dla każdego człowieka chęci życia. Dlatego po każdym kryzysie (np. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy) wola życia dąży do odzyskania poziomu sprzed traumatycznych wydarzeń. Dzięki temu, nawet po najboleśniejszym ciosie od losu, mamy siłę się podnieść i żyć dalej.

sala

Uczestnicy wykładu
II. Warstwa – Dobrostan subiektywny
Odpowiada naszemu ogólnemu poczuciu szczęścia, które tym razem postrzegamy świadomie. Konstruujemy je na podstawie swojego indywidualnego bilansu życiowego, który obejmuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

 

cebula05 (131 kB)

Rozmowa ze słuchaczami
III. Warstwa – Sytuacje cząstkowe
Odpowiadają chwilowym wzlotom i upadkom, które w mniejszym bądź większym stopniu zaważają na kondycji pozostałych warstw. Mogą to być np. drobne kłótnie z najbliższymi, ale też satysfakcjonująca praca. Od tego, jakie jest ich natężenie i jaki mamy do nich stosunek (niektórzy silniej koncentrują się na codziennych porażkach niż sukcesach) zależy nasz poziom dobrostanu subiektywnego.
Od czego zależy ogólne poczucie szczęścia?
Usposobienie (optymizm-pesymizm)
Nie rozpamiętywanie porażek i urazów
Stoickie podejście do świata
Dystans
Pieniądze?

 

plansza

Kolejne porady

 

ludzie

kawa

przerwa

przerwa na kawę

 

frekwencja

Frekwencja dopisała

 

wykladowca

Wykład o aktywności ruchowej

 

dialog

Dialog ze słuchaczami

 

zainteresowanie

Wykład budzi zrozumiałe zainteresowanie

 

dzisiaj

Jak dziś widziana jest aktywność ruchowa?

 

dylematy

Niuanse problemu

 

dyskusja

Dyskusja po wykładzie
Teksti zdjęcia: Czesław Ganda
powrót do strony głównej