Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Spotkanie członków Zarządu, Samorządu i Komisji Rewizyjnej UTW

Spotkanie członków Zarządu, Samorządu

i Komisji Rewizyjnej UTW Gorzów

Dnia 11.05.2022 r.  w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie członków Zarządu, Samorządu i Komisji Rewizyjnej naszego stowarzyszenia. Pani Halina Urban, w imieniu nowo wybranego Zarządu, Samorządu i Komisji Rewizyjnej, złożyła Panu Czesławowi Gandzie oraz wszystkim ustępującym członkom słowa podziękowań i serdeczności za społeczną pracę w minionych kadencjach. Były kwiaty, dyplomy, życzenia. Wszystko w koleżeńskiej atmosferze. Był pyszny poczęstunek, wypieki domowego ciasta, owoce i różne słodkości.

Tekst: Zofia Matyasz
Zdjęcia: Krystyna Karcz

aa

 

powrót do strony głównej