Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Spotkanie edukacyjne o ofiarach przemocy

Gorzów Wlkp. 17 listopada 2015 r.

Spotkanie edukacyjne

Dnia 16 listopada 2015 r w Galerii UTW odbyło się spotkanie edukacyjne w ramach projektu “Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, którego Operatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.
W spotkaniu wzięli udział słuchacze UTW oraz osoby zgłoszone przez specjalistyczne placówki współpracujące codziennie z osobami pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie. Zajęcia prowadzone były przez psychologów i prawników. Poruszana tematyka budziła emocje i wywoływała ożywione dyskusje. Spotkanie zakończyło się indywidualnymi poradami prawnymi. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów informacyjnych w wersji papierowej oraz zaświadczenie uczestnictwa w programie edukacyjnym.

dokumenty

W dokumentacji musi być porządek

 

dokumenty

Powitanie, omówienie programu spotkania.

 

dokumenty

Dobrze jest znać przepisy prawa, które nas chronią.

 

dokumenty

Problematyka poważna więc miny też.

 

dokumenty

Głowy pełne wiedzy więc czas na obiad.
Tekst i Zdjęcia: Jolanta Żuchowska

 

powrót do strony głównej