Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Spotkanie edukacyjne o ofiarach przemocy

Gorzów Wlkp. 17 listopada 2015 r.

Spotkanie edukacyjne

Dnia 16 listopada 2015 r w Galerii UTW odbyło się spotkanie edukacyjne w ramach projektu “Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, którego Operatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.
W spotkaniu wzięli udział słuchacze UTW oraz osoby zgłoszone przez specjalistyczne placówki współpracujące codziennie z osobami pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie. Zajęcia prowadzone były przez psychologów i prawników. Poruszana tematyka budziła emocje i wywoływała ożywione dyskusje. Spotkanie zakończyło się indywidualnymi poradami prawnymi. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów informacyjnych w wersji papierowej oraz zaświadczenie uczestnictwa w programie edukacyjnym.

 

W dokumentacji musi być porządek

 

Powitanie, omówienie programu spotkania.

 

Dobrze jest znać przepisy prawa, które nas chronią.

 

Problematyka poważna więc miny też.

 

Głowy pełne wiedzy więc czas na obiad.
Tekst i Zdjęcia: Jolanta Żuchowska

 

powrót do strony głównej