Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Spotkanie Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

Gorzów Wlkp. 25 listopada 2015 r.

W galerii nie tylko o sztuce

Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Gorzowie Wielkopolskim zrzesza ponad 20 stowarzyszeń, których działalność statutowa skierowana jest do osób niepełnosprawnych. Na co dzień działają one samodzielnie, pokonując wiele problemów finansowych, organizacyjnych i lokalowych. Powstała więc inicjatywa cyklicznych spotkań, podczas których można wymieniać się doświadczeniami i podejmować wspólne inicjatywy – wszak w jedności siła. 23 listopada 2015 r. gospodarzem spotkania było nasze stowarzyszenie, które reprezentowali Czesław Ganda i Jolanta Żuchowska. Obecne były również koleżanki z samorządu UTW: – Bożena Amerska, Krystyna Kotek i Alicja Markowska. Koleżanki z samorządu przygotowały galerię i catering na spotkanie. Bardzo dziękujemy!
Gościliśmy dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie panią Justynę Pawlak, kierownika Działu Rehabilitacji Społecznej GCPR panią Karolinę Antczak – Gnutek oraz przedstawicieli 12 stowarzyszeń. Dyskusja o blaskach i cieniach w działalności naszych organizacji i omówienie planów GCPR-u na najbliższe miesiące wypełniły spotkanie. Wiosną spotkamy w Gorzowskim Związku Sportu Niepełnosprawnych “Start” w Gorzowie Wielkopolskim.

 

W oczekiwaniu na gości.

 

Nasze kroniki podobały się wszystkim.

 

W naszej galerii niektórzy byli po raz pierwszy.

 

Z przedstawicielami niektórych stowarzyszeń kierownictwo GCPR
spotkało się po raz pierwszy.
Tekst i Zdjęcia: Jolanta Żuchowska

 

powrót do strony głównej