Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Spotkanie z Ewą Hornik

Spotkanie z Ewą Hornik

 

17 maja 2016 r. w Sali wykładowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku wystąpiła pani Ewa Hornik, dyr. Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp.
Przedstawiła i omówiła projekt ogrodu społecznego, który każdy mieszkaniec miasta może założyć w swoim otoczeniu bądź uporządkować zaniedbany skwer, fragment parku lub podwórka. Celem projektu jest podniesienie jakości estetycznej przestrzeni w mieście i zachęcenie naszej społeczności uniwersyteckiej do działań obywatelskich. Wszyscy jesteśmy gospodarzami miasta i powinno leżeć nam na sercu jego piękno.

 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Temat budzi zainteresowanie słuchaczy.

powrót do strony głównej