Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nowy rok akademicki 2019/20 w działaniach Zarządu i Samorządu UTW

Nowy rok akademicki 2019/20 w działaniach
Zarządu i Samorządu UTW

 

23 października 2019 roku już po raz drugi w tym semestrze zebrał się Zarząd i Samorząd UTW, między innymi, aby omówić przebieg inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w naszej uczelni, jak również w zaprzyjaźnionych uniwersytetach w Zielonej Górze, Sulechowie, Kostrzynie, Strzelcach Krajeńskich oraz Witnicy. Według relacji członków Zarządu i Samorządu, którzy brali udział w uroczystościach, rozpoczęcie roku akademickiego w tych uczelniach zgromadziło wielu słuchaczy i ważnych gości. Inauguracje przebiegały w podniosłej atmosferze i było to niezapomniane przeżycie, szczególnie dla nowych słuchaczy uniwersytetów.

 

Następnie prezes UTW w Gorzowie Wlkp. Czesław Ganda poinformował o zorganizowaniu wyjazdu studentów do Szczecina na koncert muzyki symfonicznej MOZART VS SALIERI w Filharmonii w dniu 20.12.2019 r..

W ostatnim punkcie zebrania przewodniczący Samorządu Roman Kasperski poinformował zebranych o tym, jak od kwietnia br. przebiegało powoływanie grupowych sekcji działających przy Uniwersytecie w Gorzowie. Wg aktualnych danych w UTW działa 50 różnych sekcji, a do dnia zebrania powołano tylko 15 grupowych. Przewodniczący stwierdził, że członkowie Zarządu i Samorządu wykazują zbyt małe zaangażowanie w wyborach grupowych.

 

Ponownie zwrócił się z gorącą prośbą do władz Stowarzyszenia o czynny udział w zajęciach poszczególnych sekcji (gdzie nie wybrano grupowych) i pomoc w przeprowadzeniu wyborów reprezentantów grup. Bardzo ważną sprawą jest, by na forum Uniwersytetu znalazły się osoby, które będą reprezentowały  słuchaczy i zgłaszały propozycje dotyczące działalności sekcji jak i całego Uniwersytetu.

 

Tekst i zdjęcia: Roman Kasperski

powrót do strony głównej