Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

2019/20

Sprawozdanie za rok akademicki 2019/2020

Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim za rok akademicki 2019/2020 przedłożone  na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 04.09.2020 Szanowne Koleżanki i Koledzy Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. zwołaliśmy…

Page 1 of 13
1 2 3 13