Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Sprawozdanie za rok akademicki 2022/2023

Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim za rok akademicki 2022/2023

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. przedkładam sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2022/2023.
Uniwersytet Trzeciego Wieku to wyjątkowe miejsce dla seniorów. Bogaty wybór różnorodnych sekcji sprawia, że każdy znajdzie dla siebie dziedzinę, w której będzie mógł się rozwijać i nabywać nowe umiejętności.
Nasz Uniwersytet jest organizacją pozarządową typu non-profit wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000171875. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Prowadzimy działalność zgodnie z zadaniami wynikającymi ze statutu.

Zarząd
Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 7 kwietnia 2022 r. wybrano nowy zarząd, który ukonstytuował się w następującym składzie:
Halina Urban – prezes,
Teresa Heluszka – wiceprezes,
Joanna Wojciechowicz – skarbnik,
Wanda Świderska – sekretarz,
Józef Wilkus – członek,
Bronisław Sikorski – członek,
Stanisław Burba – członek.

Wybrano także Komisję Rewizyjną, którą stanowią koleżanki:
Jolanta Żuchowska – przewodnicząca,
Teresa Haranin – członek,
Halina Śnieg – członek.

Pracę Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku wspiera Samorząd Słuchaczy w składzie:
Irena Łabowicz – przewodnicząca,
Zofia Matyasz – zastępca,
Barbara Rodzeń – sekretarz,
Janina Dolna – skarbnik,
Grażyna Tumiłowicz – członek,
Ewa Tatkowska – członek,
Teresa Filipczuk – członek.

Moim obowiązkiem jest złożenie sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia, ale korzystając z okazji pragnę podziękować serdecznie wszystkim koleżankom i kolegom, którzy aktywnie działają w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Samorządzie oraz wykładowcom i całej społeczności uniwersyteckiej. Oddzielne podziękowania kieruje do pracownic biura, które z dużym zaangażowaniem i skrupulatnością prowadzą księgowość i administrację UTW. Składam również życzenia nowo wybranemu Zarządowi filii w Strzelcach Krajeńskich.

Współpracujemy ze znakomitą kadrą wykładowców i praktyków zawodowych. Dbamy o jakość naszych wykładów i zajęć. Dzięki temu zajęcia są na wysokim poziomie. Realizujemy w ten sposób piękną ideę uniwersytecką, która łączy studentów z profesorami i tworzy znakomicie zintegrowaną społeczność akademicką. Staliśmy się dzięki temu organizacją pracującą od poniedziałku do soboty w określonym rytmie czasowym. Mogę więc stwierdzić, że nasz Uniwersytet jest miejscem zdobywania wiedzy z wielu dziedzin. Obecnie w Gorzowie skupiamy 517 słuchaczy i w Filii UTW Strzelce Krajeńskie 45 słuchaczy. Praca w sekcjach odbywa się w stałych i obowiązujących przez cały rok dniach i godzinach. Obecnie mamy 24 sekcje:

1.Gimnastyka rehabilitacyjna
2.Taniec terapeutyczny
3.Taniec towarzyski
4.Joga
5.Gimnastyka na wolnym powietrzu
6.Zumba „Gold”
7.Nordic Walking
8.Język angielski
9.Język niemiecki
10.Esperanto
11.Chór „Uniwerek”
12.Edukacja muzyczna
13.Plastyka
14.Rozmowy o książkach
15.Basen
16.Konsultacje komputerowe
17.Kurs komputerowy
18.Brydż sportowy
19.Wykłady z medycyny i psychologii
20.Fotografia
21.Zespół wokalny” Optymistki”
22. Bowling
23. Tenis stołowy
24. Aqua aerobik

W tym roku akademickim utworzone sekcja bowlingu oraz wznowiona działalność sekcji esperanto. Sekcje tworzone są według zainteresowań słuchaczy.

Uniwersytet powstał z myślą dla tych, którzy już nie pracują. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje naszych słuchaczy. Współpracujemy z Gorzowską Radą Seniorów, Miejskim Centrum Kultury, Młodzieżowym Domem Kultury, Akademią Wychowania Fizycznego im. Edwarda Piaseckiego, dodatkowo jesteśmy w stałym kontakcie m.in. z takimi instytucjami jak:
1.Filharmonia Gorzowska
2.Teatr im. Juliusza Osterwy
3.Miejski Ośrodek Sztuki
4.Muzeum im. Jana Dekerta
5. ZUS
6.Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Zarząd pracuje zespołowo i odbywa dwa razy w miesiącu zebrania statutowe. Tematykę zebrań stanowią najważniejsze problemy stowarzyszenia, czyli codzienne funkcjonowanie UTW.
Nasza praca ma charakter otwarty, jest dobrze znana tym wszystkich słuchaczom, których to interesuje. Decyzje zarządu są podawane w formie komunikatów na stronie internetowej naszego stowarzyszenia i umieszczane na tablicy ogłoszeń w holu głównym siedziby.
Najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w roku sprawozdawczym to:
• Turniej bowlingu w Dychowie,
• Wycieczka do Parku Narodowego Ujście Warty,
• Sadzenie drzew w Nadleśnictwie Kłodawa,
• Zakończenie roku akademickiego połączone z piknikiem w Santoku,
• Warsztaty w Lubniewicach,
• Pole golfowe, miesiąc lipiec-sierpień 2022 r., atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego
w poniedziałki w godzinach od 12.30-14.00, uczestniczenie seniorów w darmowej nauce gry w golfa,
• Integracyjne warsztaty polsko-ukraińskie w Goszczanowie,
• Inauguracja roku akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Edwarda
Piaseckiego w Gorzowie Wlkp.
• Czynny udział słuchaczy UTW w Gorzowskim Tygodniu Seniora,
• Dzień Seniora – ZUS, wystąpili eksperci policji, NFZ, ZUS,
• Koncert z okazji 11 listopada 2022 r. w muzeum, występ chóru „Uniwerek”,
• Udział w Slamie Poetyckim, czyli „Pojedynek na wiersze” – Ewa Kosicka zajęła I miejsce
w Jazz Klubie Pod Filarami,
• Wyjazdy do Opery na Zamku i Teatru Polskiego w Szczecinie,
• Grupowe wyjścia do Teatru i Filharmonii Gorzowskiej,
• Spotkanie z kolędą.

Warto nadmienić, że w Galerii UTW cyklicznie organizowane są wystawy plastyczne. W ubiegłym roku odbyło się 14 wernisaży.
Chór „Uniwerek” i zespół wokalny „Optymistki” regularnie występują na imprezach w mieście i okolicach.
Chór „Uniwerek” pod dyrekcją pana Szczepana Kaszyńskiego wystąpił w:
• Triatlonie wielopokoleniowym na polu golfowym,
• V Gorzowskim Tygodniu Seniora – występ w amfiteatrze uhonorowany podziękowaniem przez pana prezydenta Jacka Wójcickiego,
• Spotkaniu z kolędą,
• Przeglądzie chórów w Miejskim Centrum Kultury,
• Koncercie dla DPS nr 2 w Gorzowie Wlkp.

Zespół wokalny „Optymistki wystąpił w:
• Triatlonie wielopokoleniowym na polu golfowym,
• XXVIII Spotkaniach Wykonawców Piosenki Kresowej im. Piotra Frankowa „Kresoviana 2022”,
• Zakończeniu roku akademickiego w Santoku,
• Na festynie rodzinnym w Starym Polichnie na zaproszenie wójta gminy Santok,
• Na festynie „Baczyńskiej Szarlotki”,
• W amfiteatrze z okazji V Gorzowskiego Tygodnia Seniora,
• Podczas imprezy „Mikołajki w tramwaju” współrealizowanej z chórem „Uniwerek” i MZK Gorzów Wlkp.,
• Spotkaniu z kolędą.

Społeczność uniwersytecka aktywnie udziela się we wszystkich możliwych przedsięwzięciach organizowanych na terenie miasta i okolicznych miejscowości.

Zarząd przeanalizował wnioski złożone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się 07.04.2022 i odniósł się do nich w następujący sposób:

1. Utworzenie sekcji aktywnej turystyki. Jesienią rozpoczęła działalność sekcja turystyki pieszej prowadzona przez Bronisława Sikorskiego. Odbyły się dwa marsze po mieście. Sekcja Rowerowa rozpoczęła pracę od 1 kwietnia 2023 r.- odbył się pierwszy rajd.

2. Propozycja aby:
– zajęcia rozpoczynały się od 1 września,
– termin opłat za czesne i sekcje były bardziej elastyczne,
– wniosek o możliwość korzystania z sekcji gimnastyki z dwóch do trzech razy tygodniowo.
Propozycje są nie do przyjęcia ze względów organizacyjnych, kadrowych i finansowych.

3. Wniosek o organizację turnusów rehabilitacyjnych oraz korzystanie z ofert większej ilości biur turystycznych i ośrodków rehabilitacyjnych.
Obecnie turnusy rehabilitacyjne organizowane są po przeanalizowaniu różnych ofert biur turystycznych i wybranie najkorzystniejszych propozycji. W 2022 roku zorganizowano turnusy rehabilitacyjne w Mielnie-Unieściu, Międzywodziu i Mrzeżynie. Uczestnicy, którzy brali udział w/w turnusach, wypowiadają się pochlebnie o pobytach. W związku z tym będziemy kontynuować pobyty w wymienionych ośrodkach i wyszukiwać oferty innych biur.
Na rok 2023 zarezerwowano turnusy rehabilitacyjne w firmie SUS-Travel, która prowadzi ośrodki „Piramida” w Mrzeżynie i „Varsowia” w Międzywodziu.

4. Dalsze starania o zmianę siedziby UTW.
Zarząd na bieżąco monitoruje sprawy związane z lokalem.

Z powyższego wynika, że w roku sprawozdawczym zrealizowano wszystkie wnioski i postulaty złożone na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

Dobrze układa się współpraca zarządu z samorządem, który reprezentuje słuchaczy.

Są pewne propozycje zmian w statucie zgłoszone przez samorząd. Dzisiaj jest okazja, aby porozmawiać nad tymi postulatami.

Wnioski o:

STATUT
1. Zarząd pracuje nad zmianami statutu. Ze względu na jubileusz 30-lecia UTW, który jest na chwilę obecną priorytetem, zarząd w tej sprawie podejmie pracę w późniejszym terminie.
2. Odnośnie współpracy z samorządem i zagospodarowaniem pieniędzy ze składek. Spotkanie w ograniczonym gronie odbędzie się po obchodach 30-lecia UTW.
3. Zamieszczenie na stronie UTW sprawozdania finansowego. Nie ma podstawy prawnej do opublikowania sprawozdania finansowego na stronie internetowej. Osoby zainteresowane sprawozdaniem finansowym mogą zapoznać się w biurze UTW. Ponadto sprawozdanie merytoryczne z działalności UTW opublikowane jest na stronie internetowej UTW. Dokładne informacje dotyczące spraw finansowych przedstawiane są corocznie na walnym zebraniu sprawozdawczym.
4. Wnioski o:
• założenie terminala,
• wpłacanie czesnego przelewem,
• bardziej elastyczne terminy przyjmowania opłat za czesne i sekcje.
W/w wnioski są nie do przyjęcia ze względów organizacyjnych, kadrowych i finansowych.

Obecnie priorytetem Zarządu jest organizacja uroczystości związanej z obchodami 30-lecia UTW, która zaplanowana jest na 24.06.2023 r. w Filharmonii Gorzowskiej. Nad imprezą patronat honorowy na nasz wniosek objęli: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz Prezydent Miasta Gorzowa Jacek Wójcicki. Na dzień dzisiejszy powołano zespół redakcyjny, który ma przygotować publikację. Przewodniczy mu dr Krystyna Kamińska.

 

W imieniu Zarządu
Halina Urban
Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku

powrót do strony głównej