Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Sprawozdania

Sprawozdanie za rok akademicki 2019/2020

Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim za rok akademicki 2019/2020 przedłożone  na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 04.09.2020 Szanowne Koleżanki i Koledzy Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. zwołaliśmy…