Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kalokagathia (harmonia ciała i umysłu)