Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Podstawowe wiadomości

Informatyka

 

ekran                                                   prezentacja nowego programu operacyjnego na ekranie

Zajęcia prowadzi Krzysztof Kowalczyk – pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Informatyka dla studentów UTW od 2007 roku prowadzona jest na wyższej uczelni – najpierw w Wyższej Szkole Informatycznej, a potem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Pracują 4 grupy, a liczbę członków wyznacza liczba komputerów, przy których mogą zasiąść słuchacze: ważne, aby każdy miał do dyspozycji swój komputer.

 

monitorywykonywanie poleceń na własnym komputerze
Zawsze największe zainteresowanie dotyczyło początków obsługi komputera, ale od pewnego czasu tych żółtodziobów jest jakby coraz mniej. Bo umiemy już pracować z myszką i obsługiwać podstawowe programy. Teraz coraz większym zainteresowaniem cieszą się specjalistyczne kursy, np. internetowy albo multimedialny.

 

lekcjaniezbędne wyjaśnienia
Bo świat internetu jest tak ciekawy, że można mu poświęcać wiele godzin. A to wielka przyjemność nie tylko pisać e-maile do wnuka, ale natychmiast po zrobieniu wysłać bliskim zdjęcie z wycieczki lub sprawdzić w telefonie, jaka jutro będzie pogoda.
Nie znaliśmy komputerów w latach naszej młodości, niektórzy uczyli się ich obsługi w ostatnich latach pracy zawodowej, ale teraz wiemy, że nie da się żyć bez stałego kontaktu z komputerem, więc na zajęcia informatyczne chodzimy bardzo chętnie.

pracaczy wszyscy prawidłowo wykonali zadanie?

 

 

Zdjęcia: Czesław Ganda
powrót do strony głównej