Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wszystkie oblicza autyzmu

Wszystkie oblicza autyzmu

W dniu 12.11.2019r. słuchacze UTW wysłuchali kolejnego wykładu pod frapującym tytułem „Wszystkie oblicza autyzmu”. Wygłosiła go dr Dorota Pilecka z Zakładu Nauk Humanistycznych i Społecznych w Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp.
Co to jest autyzm? – jest to termin wywodzący się od greckiego słowa „autos”, tłumaczonego jako sam.
Wykład przybliżył studentom wiedzę o tym, jak osoby z zaburzeniami spektrum autyzmu inaczej niż my odbierają dźwięki, światło, obrazy, inaczej odczuwają dotyk, zapach, smak czy ból . Ważnymi cechami osób z autyzmem jest bezwzględna uczciwość , perfekcjonizm, doskonała pamięć wzrokowa czy dokładność. Temat ciekawy i obszerny, zachęcający do dalszego pogłębiania wiedzy we własnym zakresie.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, a u dotkniętych nim osób obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Podczas wykładu omówiona została triada zaburzeń autystycznych oraz typowe zachowania dla osób z ASD. Po wykładzie pojawiły się pytania o konkretne formy terapii i wskazówki dotyczące wychowania wnuków oraz nawiązywania relacji z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Tekst: dr Dorota Pilecka, Bernarda Burghardt

Zdjęcia: Bernarda Burghardt

 


Tekst i zdjęcia: Bernarda Burghardt

powrót do strony głównej