Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Inauguracja nowego roku akademickiego 2019/2020

 

Kolejny raz Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował nowy rok akademicki wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego. Uroczystości odbyły się w auli AWF w Gorzowie Wlkp. 11 października 2019 r.

Władze uczelni – od lewej stoją: Prodziekan ds. Dydaktyki dr Piotr Grochowski, Prodziekan ds. Studiów dr hab. Piotr Żurek, JM Rektor prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński, Dziekan ZWKF prof. AWF dr hab. Leszek Zguczyński, Prodziekan ds. Studenckich i Sportu dr Piotr Basta

Obecnie gorzowska uczelnia to Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Taki status prawny jest wynikiem funkcjonującej od roku nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Odśpiewanie Hymnu Państwowego przez chór UNIWEREK z UTW W Gorzowie Wlkp.

Wystąpienie Dziekana prof. AWF dr hab. Leszka Zguczyńskiego

 

Tradycją inauguracji stał się występ chóru UTW „Uniwerek” pod dyrekcją Szczepana Kaszyńskiego, który pięknie odśpiewał Hymn Państwowy, Gaude Mater Polonia oraz pieśń studencką Gaudeamus Igitur. Nasz chór może być ozdobą każdej z ważnych uroczystości.

 

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Dziekan ZWKF, prof. AWF dr hab. Leszek Zguczyński, serdecznie powitał wszystkim przybyłych, w tym przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, władze samorządowe, władze, nauczycieli i studentów obu uczelni, absolwentów i trenerów oraz reprezentantów wielu regionalnych środowisk z Gorzowa. Do powitań dołączył życzenia zdrowia i sił, by móc zrealizować to wszystko, co chce się zrobić.

 

Głos zabrał JM Rektor dr hab. prof. AWF Dariusz Wieliński

W swoim wystąpieniu Jego Magnificencja Rektor, prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński, nawiązał do obchodów100-lecia poznańskiego AWF oraz podsumował funkcjonowanie uczelni w ramach nowej ustawy. Omówił realizowane granty, a także podkreślił duże osiągnięcia sportowców (w tym z gorzowskiego ZWKF) na arenie międzynarodowej. Na zakończenie szczególnie ciepło zwrócił się do studentów pierwszego roku witając ich w murach uczelni.

Wystąpienie Prezesa gorzowskiego UTW Czesława Gandy

Prezes gorzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Czesław Ganda, podkreślił duży dorobek i zasługi tej placówki, która rozpoczęła właśnie 27-my rok ustawicznego kształcenia w myśl hasła: nauka odmładza. W imieniu gorzowskich seniorów złożył życzenia społeczności akademickiej i podziękowania wszystkim osobom i organizacjom, które wspomagają materialnie funkcjonowanie UTW.

Immatrykulacja studentów AWF

Tradycyjnie, częścią uroczystości była immatrykulacja pierwszego roku, a następnie wręczenie indeksów tym, którzy najlepiej przeszli postępowanie kwalifikacyjne. Przewodnicząca samorządu studenckiego ZWKF powitała nowych studentów, życząc im spełnienia marzeń i osiągnięcia celów.

Immatrykulacja słuchaczy UTW

Ślubowali również nowo przyjęci w poczet studentów słuchacze UTW: Wanda Nosowska, Bożena Skorupa, Bożena Hołownia, Bogusława Jargan, Danuta Chodór, Maria Matuszewska (filia Strzelce Kraj.) i Halina Klepacka (Kostrzyn nad Odrą).

Wręczanie Medali 100-lecia AWF

Wręczanie nominacji doktoranckich

Z okazji obchodów 100-lecia AWF Senat Uczelni podjął decyzję o wybiciu Medalu 100-lecia AWF Poznań. Podczas uroczystości medale zostały wręczone wybitnym absolwentom – olimpijczykom oraz ich trenerom. Dwie osoby otrzymały wyróżnienia za kwalifikacje olimpijskie, a jedna odznakę honorową za zasługi dla archiwistyki. W trakcie inauguracji wręczono również trzy nominacje doktoranckie.

Władysław Komarnicki przekazuje dokument darowizny na ręce prezesa UTW Czesława Gandy

Miłym akcentem inauguracji było przekazanie darowizny przez Władysława Komarnickiego Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. w postaci środków higienicznych oraz odbiornika telewizyjnego na potrzeby słuchaczy.

 

Wykład prof. dr hab. Leszka Jerzaka

Po wystąpieniach wybranych gości oraz wręczeniu listów od osób, które nie mogły przybyć na uroczystość, odbył się bardzo ciekawy wykład inauguracyjny pt. „Geny czy środowisko czyli jak zachować się w grupie” wygłoszony przez prof. dr hab. Leszka Jerzaka z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Występ zespołu „Lemko Tower”

Uroczystość Inauguracji uświetnił swoim występem Zespół „Lemko Tower” ze Strzelec Krajeńskich. Pięknie pielęgnuje on kulturę Łemków, których spore grupy zamieszkują okolice Gorzowa. Jedna z wokalistek zespołu jest absolwentką gorzowskiego AWF.

Tekst: Krystyna Dziewiałtowska-Gintowt
Zdjęcia: Marta Kotowicz

 

 

 

powrót do strony głównej