Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego wieku
w Gorzowie Wlkp.

 

4 września 2020r. o godz. 10.00 słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. obradowali w sali sesyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów.
Sala przestronna, krzesła rozstawione z zachowanym odstępem, przy wejściu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Panie z sekretariatu UTW mierzyły każdemu wchodzącemu temperaturę. Ponadto każdy musiał wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia i założyć maseczkę. Czas epidemii to trudny czas, jednak trzeba odnaleźć się w tych nietypowych warunkach i dostosować się do nich. Wiadomo, chodzi o zdrowie nasze i naszych najbliższych.
Sala zapełnia się słuchaczami UTW, delegatami poszczególnych grup, którzy wybrani zostali przed wybuchem epidemii. To pierwsze spotkanie w tak licznym gronie od ogłoszenia pandemii. Zrobiło się serdecznie. Potrafimy cieszyć się spontanicznie z każdej chwili, w której przebywamy razem.
Obrady otworzył prezes UTW w Gorzowie Wlkp.- Czesław Ganda. Prezydium zebrania wybrano jednogłośnie, w jego skład weszli: prezes honorowy UTW- Edward Korban, Bogusława Gruse i Alicja Markowska. Następnie wybrano: protokolantów, Komisję Mandatową oraz Komisję Uchwał i Wniosków. Członkowie wymienionych komisji zajęli miejsca przy przygotowanych stołach. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok 2019/2020 przedłożył Czesław Ganda. Informacje rachunkowo-księgowe przedstawiła księgowa Sylwia Nowosad-Wielgos. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentowała Teresa Heluszka.
Sprawozdanie z działalności UTW filia w Strzelcach Krajeńskich przedstawiła Halina Świątkowska, a z działalności Samorządu – przewodniczący Roman Kasperski.
Przyszedł czas na dyskusję, w której postulowano zwiększenie godzin gimnastyki rehabilitacyjnej oraz zmianę siedziby Stowarzyszenia.
Po dyskusji jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2019.
Uprawomocniono uchwałę o zwolnieniu w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 z opłat za czesne i sekcje tych osób, które wniosły powyższe opłaty za II semestr roku akademickiego 2019/2020. Mówiono o przygotowaniu zajęć UTW z uwzględnieniem zaleceń sanitarnych dotyczących epidemii covid-19.
Jeszcze sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i zakończenie obrad.
Już niebawem początek nowego, bardzo trudnego roku 2020/2021.

Tekst: Krystyna Woźniak
Zdjęcia: Eugeniusz Jaszkul

powrót do strony głównej