Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Orzeszkowa – moja miłość

Orzeszkowa – moja miłość

Podczas styczniowych zajęć sekcji „Rozmowy o książkach” zajmowaliśmy się powieścią Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Ponieważ aktualnie najlepszą w Polsce znawczynią twórczości Elizy Orzeszkowej jest prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, poprosiliśmy ją o spotkanie. A pani profesor, która od 2011 roku jest rektorem Akademii im. Jakuba z Paradyża, zaprosiła nas do swojej uczelni. Spotkanie w dniu 5 lutego 2024 roku odbyło się w bibliotece Wydziału Humanistycznego AJP przy ul. Teatralnej. Pani rektor najpierw przedstawiła uczelnię, w której ok. 3 tysiące studentów kształci się na blisko 30 kierunkach w wydziałach: Ekonomicznym, Humanistycznym, Technicznym, Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego oraz najchętniej obecnie wybieranym przez młodzież Wydziale Nauk o Zdrowiu. Podkreśliła walory małych uczelni, pokazała, że najwięcej laureatów nagrody Nobla wywodzi się z uczelni wielkością podobnych do gorzowskiej.
Ale najważniejsza była Eliza Orzeszkowa. Pani profesor opowiedziała o swoim zauroczeniu jej twórczością od lat szkolnych i przedstawiła swoje badania utworów pisarki. Ponieważ pani profesor jest językoznawczynią, zajęła się przede wszystkim badaniem języka pisarki znad Niemna. Zachwyciło ją bogactwo barw, jakie widziała w przyrodzie, wrażliwość autorki na cuda natury i wnikliwe ich przedstawienie językiem niezwykle bogatym i urozmaiconym. Na następnym etapie badań zajęła się ludźmi w powieściach Orzeszkowej. Jest autorką studium językowo-stylistycznego „Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej” oraz studium językowo-kulturowego „Żydzi w powieściach współczesnych Elizy Orzeszkowej”. Podkreśliła, jak ciekawą, jak nowoczesną i jak językowo bogatą osobą była pisarka. Na zakończenie przeczytała dwa krótkie opisy z „Nad Niemnem”, by pokazać, jakimi środkami językowymi autorka buduje funkcję tych opisów w powieści i by udowodnić, że opisy wcale nie są nudne.
Uczestnicy spotkania odbierali tę osobisto-naukową opowieść pani profesor z dużym zainteresowaniem.
W Akademii im. Jakuba z Paradyża zostaliśmy przyjęci niezwykle życzliwie, czekała na nas herbata, kawa i ciasteczka. Na zakończenie każdy uczestnik dostał firmową torbę z książką Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej o ojcu w powieściach Orzeszkowej oraz licznymi upominkami z logo uczelni. Ci, którzy poprosili, dostali jeszcze autograf autorki w swojej książce. Pani prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska zadeklarowała, że chętnie spotka się z nami, by porozmawiać o jej głównej specjalności, czyli o języku polskim. Obecny na spotkaniu dyrektor uczelnianej Biblioteki im. Elizy Orzeszkowej zaprosił nas do tego obiektu przy ul. Chopina.
Bardzo dziękujemy pani prof. Elżbiecie Skorupskiej-Raczyńskiej za życzliwe nas przyjęcie, także wszystkim osobom, które pomogły w organizacji spotkania, a p. Monice Stefanek za zdjęcia, którymi upamiętniła ten ważny dla nas dzień.

Tekst – Krystyna Kamińska
Zdjęcia – Monika Stefanek
8-02-2024 r.

 

powrót do strony głównej