Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zaproszenie na dzień seniora

Dzień Seniora
27 października 2017 roku
10:00 – 14:00

zus

Harmonogram:

10:00 Powitanie Gości
10:10 – 10:40 ZUS dla seniora
10:40 – 11:00 Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Karta Seniora
Gorzowska Rada Seniorów
11:55 – 11:15 Dyskusja, indywidualne konsultacje i przerwa
11:15- 11:35 Komenda Miejska Policji – Bezpieczny Senior
11:35- 11:50 PFRON – uprawnienia osób z niepełnosprawnością
11:50- 12:00 Dyskusja, indywidualne konsultacje i przerwa
12:00 – 12:30 Jak skorzystać z sanatorium z NFZ
12:30 – 12:40 Banki spółdzielcze – oferta konta dla seniorów
12:40 – 12:50 Dyskusja, indywidualne konsultacje i przerwa
12:50 – 13:20 Występ chóru seniorów
13:20 – 13:30 Odczyt prac literackich
13:30 – 14:00 Indywidualne konsultacje

Wystawa prac plastycznych seniorów

powrót do strony głównej